PRIVACY VERKLARING SMW HOLLAND BV

Privacy verklaring SMW Holland BV
Met deze privacyverklaring voldoet deze website van SMW Holland BV aan de Europese Privacywet. De website van SMW Holland BV heeft als doel om de persoonsgegevens van de lezers en bezoekers te respecteren.

Privacy verklaring:
Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten, opdrachtgevers en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van SMW Holland BV.

Verantwoordelijke:
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals weergeven in deze privacyverklaring is SMW Holland BV, Joh. Enschedeweg 100, 1422 DR Uithoorn.
Via verkoop@smwholland.nl kunt u contact met ons opnemen.
Kvk nummer : 28063945
BTW-identificatienummer : NL802711200B01

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SMW Holland BV ontwikkelt, produceert en exploiteert content en informatie via online media zoals deze website maar ook social media kanalen als Facebook, Instagram en Pinterest.
In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met SMW Holland BV, kan SMW Holland BV persoonsgegevens van u verwerken.
Dit kan als u zich aanmeld voor een nieuwsbrief, een contactformulier invult op de website of deelneemt aan een winactie.
Maar ook als u zelf contact opneemt voor een dienst van SMW Holland BV of het uitvoeren van een dienst via een tussenpartij.
SMW Holland BV vind het heel erg belangrijk om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze te behandelen.
SMW Holland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hierbij zijn de volgende onderdelen van toepassing.
Hierin maakt SMW Holland BV een onderscheid in opdrachtgevers of opdrachtnemers en volgers of bezoekers van deze website.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers:
Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KVK
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adresgegevens
BTW nummer
Zakelijk rekeningnummer
KvK nummer
IP-adres
Eventuele gegevens over uw activiteiten op onze website
De in opdracht gemaakte content, foto’s en video’s
Uw gegevens bewaren wij 7 jaar zoals dit voor de fiscale bewaarplicht verplicht is.

Volgers en bezoekers:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Adresgegevens
IP-adres
Eventuele gegevens over uw activiteiten op onze website
Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.
Indien u geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen of op een andere wijze gecontacteerd wilt worden, dan kunt u zich hiervoor te allen tijden afmelden door op de afmeldlink in het e-mailbericht te klikken.
Ook kunt u SMW Holland BV hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een brief te sturen naar SMW Holland BV, Joh. Enschedeweg 100, 1422 DR Uithoorn of een e-mail te sturen naar verkoop@smwholland.nl.

Doeleinden van de gegevensverwerking:
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door SMW Holland BV voor de volgende doeleinden worden gebruikt :
Om te factureren nadat u een betaalde dienst of product heeft afgenomen
Het verzenden van een nieuwsbrief
Contact op te nemen via mail of telefoon voor de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van een project die is overeengekomen
Om goederen of diensten bij u af te leveren
Om u te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten
Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren
Om het delen van content via social media (diensten van derde partijen) mogelijk te maken
Om de website van SMW Holland BV en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren
Om te voldoen aan de op SMW Holland BV van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals voor belastingaangiften

Derden verstrekking:
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot SMW Holland BV behoren, behoudens het navolgende.
SMW Holland BV verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
SMW Holland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Omdat uw gegevens nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering heeft SMW Holland BV met de volgende partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten:
Google voor google analytics
Ovendo financieel Maatwerk
Stil ICT voor de website hosting en domeinregistratie
Togetr voor webshop
WordPress voor de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
SMW Holland BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SMW Holland BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

SMW Holland BV maakt gebruik van de volgende cookies:
– Google Analytics:
SMW Holland BV plaatst cookies van Google. Dit doet SMW Holland BV om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft SMW Holland BV een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heeft SMW Holland BV het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.
– Social media knoppen:
Op www.smwholland.nl staan social media buttons van Facebook, Instagram, Pinterest, Google en Twitter. Door deze buttons kunt u artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. SMW Holland BV heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
– Functionele cookies:
Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
– Tracking cookies:
SMW Holland BV plaatst cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft SMW Holland BV u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
– Facebookpixel:
Op deze website van SMW Holland BV worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. SMW Holland BV maakt gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. SMW Holland BV maakt gebruik van een Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor SMW Holland BV geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft voor gebruik van Facebookpixel.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@smwholland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
SMW Holland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. SMW Holland BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Adobe
Google voor google analytics
Stil ICT voor de website hosting en domeinregistratie
Togetr voor webshop
WordPress voor de website
Microsoft Word en Excel voor overzichtslijsten of het opstellen van overeenkomsten, facturen en andere gegevens die nodig zijn bij de realisatie van een project of samenwerking.

Links:
Op deze website van SMW Holland BV treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. SMW Holland BV is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging van uw gegevens:
SMW Holland BV handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via verkoop@smwholland.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u www.smwholland.nl bezoekt, geeft u daarmee toestemming uw gegevens te verwerken. U hebt echter ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SMW Holland BV.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@smwholland.nl . Ook kunt u SMW Holland BV hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een brief te sturen naar SMW Holland BV, Joh. Enschedeweg 100, 1422 DR Uithoorn.

Wijzigingen:
SMW Holland BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van SMW Holland BV. Substantiële wijzigingen van dit privacy statement zullen op de websites van SMW Holland BV of anderszins worden bekendgemaakt.
SMW Holland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling dan kunt u altijd contact opnemen via verkoop@smwholland.nl.

1